4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Служители

Галина Танева Шипкалиева – директор
Елица Здравкова Петрунова – пом. директор
Моника Евгениева Костадинова – пом. директор
Албена Атанасова Полянска
Албена Димитрова Галева
Албена Димитрова Чапкънова
Анелия Николова Георгиева
Анна Бориславова Мотева
Анна Стоянова Костадинова
Антоанета Станчева Цанева
Биляна Емилова Христова
Бойка Тошева Илиева
Бойка Христова Мудрова
Боряна Стефанова Трифонова
Величка Яворова Бакалова
Весела Стефанова Александрова
Виктория Георгиева Игнатова
Гюрга Кирилова Станкова
Даниел Пламенов Младенов
Даниела Ангелова Манолова
Даниела Живкова Кацарова
Даниела Кирилова Петрова
Дарина Стефанова Цачева
Димитрина Василева Маркова
Доника Кирилова Борисова
Дора Найденова Иванова
Елена Стоилова Антонова
Елза Василева Несторова
Елина Димитрова Шуманова
Елка Маринова Костадинова
Захарина Адамова Бакиева
Ива Маринова Иванова
Ивалина Петрова Кръстева
Иванка Димитрова Джонджорова
Иванка Здравкова Пульова
Иванка Петрова Пантелеева
Илияна Стоянова Русева
Кирил Димитров Ников
Кирила Рачева Фъндъкова
Кирилка Ташева Пандова
Лидия Николова Йонева
Люба Ангелова Василева
Мариана Кръстева Василева
Мариела Антонова Сърбинска-Начева
Мариета Тодорова Георгиева
Мария Димитрова Стоицова
Мария Иванова Илкова
Мария Петрова Стайкова
Марияна Александрова Петрова
Мая Петкова Иванова
Милена Велева Дамянова
Милена Димитрова Нешкова
Надежда Николаева Йосифова
Невена Стоименова Тодорова
Николина Василева Бахчеванска
Николинка Кирилова Янкова
Нора Давидова Преждова
Оля Иванова Димитрова
Пенка Кръстева Кусева
Петрана Георгиева Бойчева
Петър Апост. Джонджоров
Петя Иванова Атанасова
Ралица Петрова Василева
Румен Петров Бозаджиев
Румяна Георгиева Василева
Силвия Йорданова Костадинова
Силвия Красимирова Николова
Снежана Петрова Стоянова
Соня Георгиева Тодорова
Стоянка Делчева Панчева
Таня Николаева Попова
Теодор Дойчинов Дойчев
Теодора Иванчева Наньова
Фани Бориславова Манчева
Христина Иванова Балабанова
Цеца Еленкова Иванова