4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Прием

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.,
ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Райониране


График на дейностите по прием на ученици в 1 клас през учебната 2017/2018 г.

Заявление за първи клас

 

Прием в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“
след завършен 4 клас

Училището предлага обучение в паралелки, както следва:
1. Паралелки с първи чужд език – английски език с разширено изучаване на руски или испански език.
- Приемът в паралелките се осъществява с подаване на заявления от родители.
2. Паралелка с първи чужд език – английски език с разширено изучаване на математика 

Критерии за ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА
     Формирането на паралелката с разширено изучаване на математика на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“  за учебната 2017/18 година ще се извърши  според желанието на учениците и родителите и следните  показатели:
1) Точки от изходното ниво по математика – максимален брой точки - 68
2) Точки на НВО по математика – максимален брой точки - 20
3) Годишната оценка от свидетелството за завършен 4ти клас
4) Постигнати резултати от явяване на олимпиадите по математика I и II кръг – максимален брой точки – по 21 на всеки кръг

График на дейностите за прием на ученици
в 5 клас за учебната 2017/2018 год. 

До 07.06.2017год. – подаване на заявления от родител
На 09.06.2017 год. до 17:00 часа – обявяване на списъка с класираните ученици за паралелката с разширено изучаване на математика
До 30.06.2017 год. – записване на ученици от първо класиране
На 01.07.2017 год. - обявяване на свободни места за II класиране
На 03.07.2017 год. – записване на ученици от II класиране
Забележка: всички ученици, които не са се обучавали в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ през учебната 2016/2017 год., трябва да предоставят и служебна бележка с показателите на всички критерии от училището, от което идват
.

За учениците в първи клас предлагаме:
1. Безплатно целодневно обучение;
2. Работа с Envision;
3. Ранно чуждоезиково обучение по Английски език;
4. Религия – СИП;
5. Зелени училища – „Ние учим сред природата”;
6. Тематични екскурзии;
7. Извънкласни форми на обучение: спорт, художествено – творчески клубове, музика, танци, вокална група.

4 ОУ "Професор Джон Атанасов" е сред първите 20 държавни училища в София по високи резултати от външното оценяване на 7 клас за учебната 2012/13 г.

NVO_2013_.jpg

1|2|3|4