4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Актуални съобщения

Благодарим Ви за съпричастността!
Благодарим на всички, които участваха в благотворителната кампания за Ангел Христов. Събраната сума, на стойност 1055,57 лв. /хиляда и петдесет и пет лева и петдесет и седем ст./, бе внесена в банковата му сметка.Откриване на учебната година
от 10:00 ч. на 15.09.2014 г.

Родителска среща:
   2 - 7 класове: 01.10.2014 г. от 18:00 ч.

1|2|3|4|5