4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Актуални съобщения

 
Събрание на училищното настоятелство на

14.05.2015 г. от 18:00 ч.
в учителската стая на 4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

Дневен ред

1. Обсъждане бъдещето на настоятелството

2. Промени в устава на УН

3. Прием на нови членове 

1|2|3|4|5