4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Ресурси


3. Изграждане на конструктивно мислене

Това става на базата на специализираната графична потребителска  среда Comenius Logo, която работи под Windows 95, 98, 2000 и XP и е подходяща за обучение на малки деца.

Comenius Logo е разработена в университета "Comenius" в Братислава, Словакия. На български език е адаптирана от екип сътрудници на IBM Центъра за обучение на учители и катедра Информационни технологии при ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски".  Comenius Logo е одобрена като учебно помагало с протокол №14 от 17.09.1998 г. година на МОН.кл

1|2|3|4|5|6|7|8|9