4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Ресурси

ек


2. Придобиване на компютърна грамотност

Занятията се провеждат четвърта година по програма "Работа с компютри и информационни технологии в 1-4 клас",
утвърдена от МОН, в рамките на СИП и за дейностите
по интереси при целодневна организация на обучението.

кк

1|2|3|4|5|6|7|8|9