4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Програма


Страни - участнички

В програмата участват:

- 15-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания,Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.
- страните участващи от Европейска свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
- 10-те асоциирани държави: България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.
-  Кипър, Малта и в най-скоро време -Турция.

Личности и институции които могат да вземат участие

СОКРАТ се отнася в еднаква степен за всички видове и нива на образование. По-специално програмата е ориентирана към:

- ученици,студенти и други учащи се
- преподавателски и административен персонал, пряко участващ в образователния процес
- всички видове образователни институции
- личности и институции, отговорни за образователната система и политиката по нейното прилагане на местно, регионално и национално ниво.

Право на участие в различните дейности имат и други обществени или частни институции като:

- местни и регионални институции и организации
- организации, работещи в областта на образованието, вкл.студентски,ученически,родителски или учителски организации
- социалните партньори
- изследователски центрове в сферата на образованието
- търговски организации, консорциуми, търговски камари и др.

1|2|3