4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

eTwinning4 ОУ „Професор Джон Атанасов"

участва в eTwinning проект на тема
Let’s be a journalist"

 

През април, май и юни 2015г. под ръководството на г-жа Дора Найденова, учител по английски език, работихме по eTwinning проект наречен „Let’s be a journalist” (Да бъда журналист). Участваха ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 5-ти и 7-ми клас. 
Идеята на проекта беше децата да работят в екип, създавайки няколко интервюта, които изпратихме до пет различни европейски училища – от Англия, Гърция, Испания, Полша и Турция. Всяко училище раздели своите ученици на дванадесет групи. Шест групи бяха репортери, а останалите шест групи  участваха в събеседването. Всяка седмица учениците записваха видео клипове, в които задаваха по три въпроса на учениците от партньорските училища или отговаряха на техните въпроси.  Учителите изпращаха видеоклиповете  по електронната  поща на другите учители, за да ги гледат и показват на децата и те да им отговарят. Направихме общо около 26 видео клипа. Накрая всяка държава направи по един финален филм. В нашия филм ние задавахме въпроси, а нашите партньори отговаряха. В техните филми се виждат отговорите на нашите ученици на техните въпроси.

Целта на проекта беше да се развиват говорните умения на английски език и уменията за работа в екип.  Учениците да комуникират с техни връстници и да научат за начина им на живот, интереси, за културата и традициите на европейските държави.
Резултати: създаване на приятелства и партньорства с европейски училища за бъдеща съвместна работа, опознаване на културата, традициите и бита на различните европейски държави, развиване на уменията за говорене пред  камера и снимане, развиване на уменията за монтаж на филм и работа с различни програми, развиване на комуникативните умения на английски език.

Ето финалните филми:

Bulgaria

Poland

Greece

Spain

England

 

1|2|3