4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Учим и се забавляваме

От пет години г-жа Анелия Георгиева, начален учител в 4 ОУ работи съвместно със студенти и докторанти от ФНПП към СУ "и Художествената академия" - гр. София.
Студентите от специалности НУП и Социална педагогика при ФНПП посещаваха учениците, работещи по програма "Стъпка по стъпка" в класа на г-жа А. Георгиева. Запознаха се със смисъла на обучението по тази програма и проведоха редица анкети с учениците, които през 2011/2012 г. учат в 5 клас.
През изминалата учебна 2010/2011 г. година в 4в клас идваха на посещение и докторанти от Худ. академия, специалност Дизайн на детската среда.
Благодарение на тази съвместна работа преподавателят Снежина Славчева подготви дизайн на класната стая на І клас с класен ръководител А. Георгиева и с помощта на родителите на децата от класа, проектът бе осъществен.
На 20.03.2012 г. г-жа Славчева доведе своите студенти на гости при малките ученици в часовете по ИИ. Проведоха анкета и запознаха децата с техниката "декупаж".
Удоволствие достави на децата съвместната работа със студентите, както и постигнатите резултати в декупажа.
 snej_004_thumb.jpg 
   
   
   

1|2|3|4|5|6|7|8