4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Програма

Добре е да знаете, че...

Заниманията в нашето училище се провеждат по програма Сократ.

Какво представлява програмата, какви са целите и задачите й ще прочетете тук.

История

СОКРАТ е програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието, както и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество в образованието.

С решение на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24 януари 2000 г. програмата СОКРАТ продължава чрез втората си фаза СОКРАТ II - от 1 януари 2000г. до 31 декември 2006 г. Втората фаза на програмата, облягайки се на опита натрупан по време на работата по СОКРАТ I (1995-1999) и от предишните,чисто донорски програми като ФАР и ТЕМПУС, цели да интегрира страните - участнички в най-голямата схема за европейско образователно и културно сътрудничество,съществувала някога.
СОКРАТ се основава на член 149 и 150 от Договора за ЕС.Член 149 посочва, че Общността "ще допринася за развитието на качествено образование" чрез широк кръг от действия, които ще бъдат осъществявани в тясно сътрудничество със страните - членки. В Договора е заложен и ангажимент за популяризиране на нововъведенията в продължаващото обучение, повишаване на качеството му и разширяване достъпа до него в страните , които участват в инициативата.

1|2|3